ANUNȚ desfăşurarea concursului privind atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate raionale

Consiliul raional Edineţ anunţă desfăşurarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate raionale şi a curselor de transport în comun a pasagerilor “Edineţ-Poiana” prin satul Clişcauţi: locul desfăşurării concursului – RM, mun.Edineţ, str.Independenţei, 33, sediul Consiliului raional Edineţ, sala de protocol; data concursului – 07 septembrie 2020, ora 10-00; denumirea rutei – “Edineţ-Poiana/Clişcauţi”; […]

Managementul eficient al resurselor umane – factor esenţial al progresului economic

Antreprenorii raionului Edineţ au beneficiat de instruire în domeniul administrării resurselor umane în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova ”, finanţat de Agenţia Cehă pentru Dezvoltare. Evenimentul a fost organizat de ONG “People in Need” în parteneriat cu Consiliul raional Edineţ, cu susţinerea preşedintelui raionului, […]

Ședința Comisiei Raionale Extraordinară de Sănătate Publică Edineț

În conformitate cu graficul de activitate a Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică Edineț, prin dispoziţia preşedintelui comisiei, vicepreşedinte a raionului d-nul Gheorghe PULBERE la data de 29.07.2020, s-a desfășurat şedința ordinară a comisiei cu următoarea ordine de zi: Cu privire la situaţia epidemiologică la COVID-19 din teritoriul republicii şi în teritoriul raionului. Cu privire […]

Etapa a II de încorporare tinerilor cetățeni în Armata Națională

La 22.07.2020, în cadrul Centrului Militar Teritorial Edineț s-a desfășurat  etapa a II de  încorporare tinerilor cetățeni în Armata Națională.  Peste 36 de tineri din raioanele Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni au fost încorporați  în Armata Națională. Recruții au fost felicitați și îndrumați de către comandantul Centrului Militar Teritorial Edineț, locotenent-colonel Viorel DAMIAN, de presedintele […]

Focus grup de evaluare a serviciilor prestate de I.M.S.P. “Spitalul Raional Edineț”

Recent la Consiliul raional Edineț s-a desfășurat un focus grup cu scopul evaluării calității serviciilor prestate de I.M.S.P. “Spitalul Raional Edineț”, la care au  participat reprezentanți ai  administrației publice locale de nivelul I și II, Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, Centrelor de Sănătate și Companiei Națională de Asigurări în Medicină.          Vicepreședintele raionului, […]

Consiliul raional  a dat start elaborării Strategiei de dezvoltare socio-economică pe perioada 2021-2025

La data de 16.07.2020  a avut loc prima ședință a grupului de lucru, obiectivul căruia este elaborarea  Strategiei  raionului  pentru perioada 2021-2025.          Ședința a fost convocată de vicepreședintele raionului, Iurii GARAS, care a menționat că planificarea strategică asigură și consolidează legătura  dintre planificarea politicilor publice  și elaborarea bugetului, precum și creșterea eficienței cheltuielilor publice. […]

Comunicarea eficientă – calea spre parteneriate durabile

Exersarea  tehnicilor  eficiente de comunicare cu viitorii clienți  a  fost motivul participării Întreprinderilor Mici și Mijlocii în cadrul instruirii cu genericul: “Creșterea veniturilor întreprinderii utilizând tehnici specifice de comunicare”, desfășurată în incinta Business Hub Edineț. Evenimentul a fost organizat de ONG “People in Need” în parteneriat cu Consiliul raional Edineț, cu susținerea președintelui raionului, Nicolai […]

PENSIE ITALIANĂ, ACUM ȘI ÎN MOLDOVA

Cetățenii moldoveni, care au muncit legal în Republica Italiană au dreptul și pot obține pensie italiană și/sau alte prestații sociale din partea statului italian.          Asociația MCL-SIAS Moldova reprezintă Patronatul S.I.A.S. Italia și oferă  servicii gratuite pentru: perfectarea pensiei italiene; perfectarea Declarației italiene pe venituri; obținerea informațiilor privind declarația de existență în viață. Asociația MCL-SIAS […]

Negocierea – element –cheie în afacerea de succes

Întreprinderile mici și mijlocii din sfera producere, comerț, prestări servicii și agricultură au fost instruite în cadrul training-ului „Negocierea în afaceri”, care s-a desfășurat în incinta Business Hub Edineț.          Evenimentul a fost organizat de ONG “People in Need” în parteneriat cu Consiliul raional Edineț, cu susținerea președintelui raionului, Nicolai MELNIC.          Antreprenorii au avut […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.