Curăţenia – cea mai frumoasă găteală.

La 5 aprilie 2019, la inițiativa  președintelui raionului dlui Iurii Garas,  s-a petrecut o acțiune  de salubrizare și amenajare a teritoriului aferent sediului Consiliului raional. La acțiune au participat angajații Consiliului raional Edineț, Oficiului Cancelariei de Stat, Oficiului Parlamentului Republicii Moldova și ziarului raional „Curierul de Edineț”.  În urma lucrărilor efectuate s-a schimbat  aspectul exterior […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.