Ședința cu directorii instituțiilor preuniversitare din raion.

La 15 octombrie 2018 înincinta gimnaziului  „M.Sadoveanu”, Cupcini a avut loc ședința cu directorii instituțiilor preuniversitare din raion. Prezenți la ședință au fost Președintele raionului dl IuriiGaras, șeful Direcției Finanțe dna Stela Botnaru, șeful Direcției educație dna Galina Musteață. În ordinea de zi a ședinței au fost discutate următoarele probleme: Gestionarea corectă a bugetelor școlare; […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.