Președintele raionului prezintă spre consultări publice proiectul deciziei Consiliului raional „ Cu privire la executarea bugetului raional pe I semestru 2018”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional”, Președintele  raionului  Edineț prezintă spre consultări publice proiectul deciziei  „ Cu privire la executarea bugetului raional […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.