Concurs 2017-2018 Cooperarea Descentralizată Franţa – Moldova Un avantaj pentru atractivitatea teritoriilor

Ambasada Franţei încurajează iniţiativele de dezvoltare locală şi de cooperare descentralizată internaţională care implică structuri din Franţa şi Republica Moldova. În a. 2017 Ambasada Franţei lansează un Concurs pentru proiecte mici de cooperare  vizînd dezvoltarea locală urmărind asocierea autorităţilor locale din Franţa şi Republica Moldova şi a partenerilor acestora (societatea civilă, ONG, universitate, liceu, altele) […]

Sesiunea de informare despre proiectul „Business Academy for Women” pentru femei antreprenoare

 La data de 09 august 2017 de către Camera de Comerţ şi Industrie, în   partenereat  cu Consiliul raional Edineţ  şi Organizaţia Regională Edineţ a Federaţiei Naţionale  a Fermierilor din Moldova  a fost organizat un seminar de instruire cu participarea femeilor antreprenoare  din raionul Edineţ, Donduşeni, Ocniţa. Președintele raionului – Iurii Garas, a salutat inițiativa  de  […]

Președintele raionului Edineț anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Președintele raionului Edineț  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de  specialist în Secția Cutură a Consiliului raional. Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – pînă la 21 august 2017, inclusiv. Condițiile de participare pe  panoul informațional etajul 3  telefon – /246/2-32-29      e-mail – econsiliu@mail.md sau econsiliuresurse@mail.ru   adresa […]

ANUNŢ PUBLIC

Consiliul Raional Dondușeniin parteneriat Consiliile Raionale Edinet, Briceni, Ocnița si cu Administrațiile Publice Locale de nivel I, Dondușeni, Edinet, Briceni și Ocnița, în calitate de inițiator al activității planificate anunță publicul interesat despre posibilitatea consultării Cererii și Proiectului programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată ”Crearea sistemului de management integrat al […]

Finalizarea încorporării de primăvară a tinerilor în serviciul militar în termen și deplin în Forțele Armare ale Republicii Moldova.

În Republica Moldova, încorporarea tinerilor în serviciul militar în termen în Forțele Armare, se desfăşoară de două ori pe an: cea de primăvară în lunile aprilie – iulie şi cea de toamnă în octombrie – ianuarie. În baza legislației în vigoare, durata serviciului militar în termen este de 12 luni. Pe parcursul lunilor aprilie – […]

Seminar de instruire cu participarea colaboratorilor Centrului Național Anticorupție.

La data de 02 august 2017 de către Centrul Național Anticorupție a fost organizat un seminar de instruire cu participarea colaboratorilor Aparatului președintelui raionului, primarii, serviciile desconcentrate și descentralizate din raion. Președintele raionului – Iurii Garas, a salutat inițiativa seminarului, anunțînd totodată despre utilitatea desfășurării lui. Vitalie Moisei- Șef al Direcției educație anticorupție a fost […]

Cadrul legal de desfăşurare a activităţii de antreprenoreat şi oportunităţi de finanţare pentru IMM

Astăzi la data de 02 august  2017 în sala de şedinţă a primăriei or. Cupcini, Consiliul raional Edineţ în parteneriat cu Centrul de Consultanţă Business Inteligent Services a desfăşurat Seminarul consultativ cu tematica „Cadrul legal de desfăşurare a activităţii de antreprenoreat şi oportunităţi de finanţare pentru IMM”. La seminar au participat agenţii economic din primăria […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.