Sincere mulțumiri Guvernului României

Consiliul raional Edineț exprimă sincere mulțumiri Guvernului României pentru donația a 2 microbuse destinate transport­ării elevilor, care la 30 august 2017 au ajuns la Edineț. Donația de microbuse a fost făcută în ba­za unui Memorandum pentru acordarea de asistenţă în domeniul educaţiei, semnat în cadrul ședinței Gu­vernului României din 22 martie 2017. Este un ajutor […]

Anunț – Concurs!

Primăria satului Bădragii Noi, raionul Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de specialist în domeniul perceperii fiscale. Despre condiţiile de participare la concurs aflaţi la: telefon – 0 246 43 2 36 ; e-mail – primariabadragiinoi@mail.md adresa poştală – MD – 4614, Primăria, satul Bădragii Noi, raionul Edineţ; persoană de contact […]

La Mulți ani Moldova!

La 27 august 2017 a avut loc mitingul solemn consacrat celei de a 26-a aniversare a Zilei Independenței în Republica Mildova.  Mitingul a avut loc în fața monumentului  „Feciorilor Patriei – Glorie” din parcul municipal. La miting au fost prezenți oficialitățile din raion, angajați ai instituțiilor și organizațiilor din raion, elevi, cetățeni. Mitingul a fost […]

Deschiderea ediţiei II a Univesităţii Populare de Vară „Vasile Stroescu”.

La data de 25 august 2017 Primaria municipiului Edineţ în comun cu Consiliul raional Edineţ au organizat ediţia II a Universităţii Populare de Vară „Vasile Stroescu”. Cu cuvînte de salut au venit preşedintele raionului Edineţ, Iurii Garas, Constantin Cojocaru, Valeriu Matei, Galina Musteaţă, Angela Bazatin, etc. După petrecerea serviciului divin, s-a petrecut Sesuinea de comunicări: […]

Conferința pedagogică anuală a cadrelor didactice din raionul Edineț

La data de 23 august 2017 Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a organizat Conferința pedagogică anuală a cadrelor didactice din raion. La lucrările conferinței au participat președintele raionului Edineț, Iurii Garas; Ludmila Caraulan, reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; vicepreședinții raionului; consilieri raionali; șefi ai subdiviziunilor; reprezentanți ai ONG-urilor; ex-angajați ai Direcției Educație; […]

” Ziua Independenței” și ”Limba Noastră”

Stimați concetățeni!  Cu prilejul Sărbătorilor Naționale ” Ziua Independenței” și ”Limba Noastră”, Vă adresez sincere felicitări! Vă doresc să aveți parte de pace, cer senin,  sănătate, bunăstare, succese, iar patriotismul şi dragostea faţă de Țara noastră să devină impulsul fiecărei acțiuni desfășurate întru prosperare și un viitor cu realizări  mărețe!  La Mulți Ani pentru Republica […]

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de conducere – secretar al consiliului sătesc Trinca.

Se prelungește termenul de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de conducere – secretar al consiliului sătesc Trinca. Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – pînă la 30 august 2017, inclusiv. Condițiile de participare pe panoul informațional Primăria satului Trinca.

Sesiunea de informare privind programele de finanţare pentru IMM din sursele Naţionale şi Externe.

La data de 16 august 2017 Camera de Comeţ si Industrie, filiala Edineţ în partenereat cu Consiliul raional  Edineţ a desfăşurat sesiunea de  informare  privind Programul rural de Rezilienţă Economică-Climatică Incluzivă şi Programele Naţionale şi Europene. Proiectul IFAD VI  are un caracter internaţional şi este implementat în toate localităţile Republicii Moldova ,  cu excepţia mun. […]

Dialog de afaceri pentru sectorul agro- industrial

Stimați antreprenori, În perioada 20-23 septembrie 2017 se va desfășura misiunea economică în Federația Rusă, or.Rostov-pe-Don în contextul Ședinței lărgite a Consiliului de Afaceri Rusia – Republica Moldova, avînd genericul: ”Un dialog de afaceri deschis pentru un sector agro – industrial eficient :probleme și perspective ale colaborării investiționale și cooperării dintre Federația Rusă și Republica […]

Sesiunea de informare privind Programele de susţinere a mediului de afaceri.

Stimaţi Antreprenori! Consiliul Raional Edineţ în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Edineţ. Vă invita la Sesiunea de informare cu privire la următoarele programe: – Grant pentru stimularea investiţiilor în lanţurile valorice susţinute în cadrul programelor IFAD; – Grant (cu porţiune de credit ) pentru dezvoltarea afacerilor agricole şi neagricole în mediul rural; […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.