Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor recomandă!

RECOMANDĂRI PENTRU CONSUMATORI ŞI OPERATORII DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ PE TIMP DE CANICULĂ 28.07.2017 04:19 În contextul cazului de toxiinfecţie alimentară înregistrată în r-l Glodeni în urma mesei de pomenire şi în scopul înlăturării riscului de apariţie a altor episoade de toxiinfecţii alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor vine în cu recomandări concrete, după cum urmează: […]

Anunț seminar consultativ.

Secţia economie a Consiliului rational Edineţ în parteneriat cu Compania de Consultanţă Business Intelligent Services va desfăşura Seminarul consultativ cu tematica: “Cadrul legal de desfăşurare a activităţii de antreprenoriat  şi oportunităţi de finanţare pentru IMM” Locaţia: Sala de şedinţe a Primăriei Cupcini,  Data: 02.08.2017, cu începere de la ora 10:00. Întrebările seminarului se specifică  în […]

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de conducere – secretar al consiliului sătescTrinca.

Se prelungește termenul de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de conducere- secretar al consiliului sătesc Trinca. Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – pînă la 07 august 2017, inclusiv. Condițiile de participare pe panoul informațional Primăria satului Trinca.

Vizita de lucru la Azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități din satul Onești.

La data de 27 iulie 2017 a avut loc vizita de lucru la Azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități din satul Onești. La vizită însoțiți de directorul Azilului dl Mihail Crainii  au participat dl Oleg Sîrbu, deputat în parlamentul Republicii Moldova, dl Iurii Garas, președintele raionului  și alte persoane oficiale din raion. La […]

În atenția Consilierilor raionali.

Stimate domnule Consilier! Prin prezenta, Vă informez, că în temeiul art. 45, (2), (3), art.53 (1) f) și 54 (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, prin dispoziția Președintelui raionului nr. 110 din 24 iulie 2017, modificată prin dispoziția Președintelui raionului nr. 112 din 25 iulie 2017 […]

Anunț – Concurs!

Direcția Finanțe Edineț anunță concurs pentru suplinirea funcției vacante de specialist superior: Condiții de participare la concurs: -deținerea cetățeniei Republicii Moldova; -posedarea limbii de stat și ruse ( limbă de comunicare); -neatingerea vărstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vărstă; -lipsa anticedentelor penale nestinse; -neprivarea de dreptul a ocupa funcții publice. Cerințe specifice […]

DONAȚIE A GUVERNULUI ROMÂNIEI prin MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

La data de 21 iulie 2017, Președi­ntele raionului – Iurii GARAS și Șeful Direcției Educ­ație a Consiliului raional Edineț- Galina MUSTEAȚĂ au parti­cipat la ceremonia oficială de transmitere a celor 96 de microbuze destinate transport­ării elevilor, donaţ­ie din partea Guvern­ului României, dintre care 2 pent­ru raionul Edineț Cu această ocazie, Premierul Pavel Filip a relevat ponderea […]

,,Servicii sociale dezvoltate cu sprijinul comunității în Republica Moldova,,

La data de 18.07.2017 a avut loc Conferința națională,,Servicii sociale dezvoltate cu sprijinul comunității în Republica Moldova,, unde au participat beneficiarii și partenerii proiectului  REDIS NET. Cu un cuvînt de salut a venit  Anastasia Oceretnîi – Viceministru Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Asociația Raională de Educare a Adulților ,, Prutul de Sus,, este o Asociație […]

Concurs!

Direcția Finanțe Edineț anunță concurs pentru suplinirea funcției vacante de specialist superior: Condiții de participare la concurs: -deținerea cetățeniei Republicii Moldova; -posedarea limbii de stat și ruse ( limbă de comunicare); -neatingerea vărstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vărstă; -lipsa anticedentelor penale nestinse; -neprivarea de dreptul a ocupa funcții publice. Cerințe specifice […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.