ÎN ATENȚIA PRIMARILOR DIN RAION!!!

Ministerul Economiei informează, că la 19 iulie curent a întrat în vigoare Legea nr.153 din 01.07.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, care reglementează procedura de lansare a unei activități comerciale prin notificare la primăria localității (Monitorul Oficial nr.215/216 din 19.07.2016, art.475). Astfel, autorizația de funționare în comerț, ca act permisiv, a […]

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor naționale: Ziua Independenței Republicii Moldova și Limba Noastră.

Îmi exprim recunoştinţă faţă de toţi cei care au stat la originea dezvoltării Republicii Moldova ca stat de drept şi au făcut faţă provocărilor timpului, manifestînd fidelitate şi credinţă la apărarea valorilor supreme ale Republicii Moldova – suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a ţării. Vă doresc să aveți parte de pace, sănătate, fericire, bunăstare, succese […]

Guvernul a declarat zilele de 29 şi 30 august – zile de odihnă

Cabinetul de miniştri, prin Hotărârea nr.1005 din 24 august 2016, a susţinut propunerea privind declararea zilelor de 29 şi 30 august 2016, zile de odihnă în Republica Moldova. Acestea vor fi recuperate pe 24 septembrie și, respectiv, 22 octombrie 2016.  Modificările aprobate sunt în conformitate cu prevederile Codului muncii, care împuterniceşte Guvernul cu dreptul de […]

ÎN ATENȚIA ANTREPRENORILOR!!!

Modificări la Legea cu Privire la Antreprenoriat și Întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992   Întreprinderea, la decizia fondatorului/adunării generale, poate să  își suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depășească 3 ani, în cazul în care nu are datorii față de bugetul public național, precum și față de alți creditori. Informația privind lipsa/existența […]

Stimați lucrători din domeniul financiar!

Vă adresez astăzi cele mai sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua financiarului. Este un prilej în plus de a vă mulțumi pentru munca depusă și contribuția adusă la îmbunătățirea sistemului financiar. Sunt conștient de responsabilitatea și de corectitudinea de care dați dovadă în îndeplinirea sarcinilor de serviciu de zi cu zi, de aceea […]

Vizita în raionul Edineț a dlui Anatolie ZOLOTCOV, viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova

Stimaţi cetăţeni, Conform orarului întîlnirilor membrilor Guvernului în teritoriu, şi prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.78 din 12.02.2010 „Privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii”, la data de 16 august 2016 în raionul Edineţ se va afla dl Anatolie ZOLOTCOV, viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii […]

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

Primăria comunei Burlănești repetat anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef. Înformația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe panoul informațional la sediul primăriei comunei Burlănești, raionul Edineț. Documentele se depun pînă la data de 20.08.2016. Persoană de contact: Ion Russu, secretarul consiliului comunal Burlănești, tel.: 0246 66-2-61, mob.: 079279606.

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.