Anunț – solicitare opinii asupra Regulamentului privind modul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra Patrimoniului proprietate a raionului Edineț.

Președintele raionului, în temeiul deciziei Consiliului raional nr. 1/7  din 26 februarie 2016 solicită opiniile publicului interesat pentru definitivarea Regulamentului privind modul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra Patrimoniului proprietate a raionului Edineț. Regulamentul este plasat pe pagina web a Consiliului raional la compartimentul ”Transparența în procesul decizional” și poate fi accesat la […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.