ANUNŢ Centrul militar teritorial Edineţ

1. Centrul militar teritorial Edineţ anunţă selectarea la studii in Academia Militară,,Alexandru cel Bun” a Ministerului Apărării. La concursul de admitere se pot inscrie cetăţenii Republicii Moldova, de ambele sexe, deţinători ai diplomei de bacalaureat şi diplomei de studii de specialitate (colegiu) sau care la moment sunt elevi/studenţi ai claselor/grupelor de absolvire a liceelor/colegiilor. În […]

ÎNCORPORAREA și RECRUTAREA

În baza Legii RM nr.1245-XV din 18.07.2002, “Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Legii RM nr.156-XVI din 06.08.2007 „Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în termen sau în cel cu termen redus” aprobat prin HG RM nr.864 din 17.08.2005, Centrul militar teritorial Edineţ desfăşoară încorporarea […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.