ANUNŢ Centrul militar teritorial Edineţ

1. Centrul militar teritorial Edineţ anunţă selectarea la studii in Academia Militară,,Alexandru cel Bun” a Ministerului Apărării. La concursul de admitere se pot inscrie cetăţenii Republicii Moldova, de ambele sexe, deţinători ai diplomei de bacalaureat şi diplomei de studii de specialitate (colegiu) sau care la moment sunt elevi/studenţi ai claselor/grupelor de absolvire a liceelor/colegiilor. În […]

ÎNCORPORAREA și RECRUTAREA

În baza Legii RM nr.1245-XV din 18.07.2002, “Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Legii RM nr.156-XVI din 06.08.2007 „Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în termen sau în cel cu termen redus” aprobat prin HG RM nr.864 din 17.08.2005, Centrul militar teritorial Edineţ desfăşoară încorporarea […]

Sesiunea de informare a Agenţiei de Dezvoltare Nord

  La 25 martie 2016 în incinta Consiliului raional Edineţ, s-a desfăşurat sesiunea de informare cu privire la Concursul propunerilor de proiecte în domeniul dezvoltării regionale  . Directorul Agenţiei de Dezvoltare Nord, Ion Bodrug a deschis sesiunea cu un cuvînt de salut către invitaţii primari din localităţile raionului. Iurii Garas, Preşedintele raionului a mulţumit reprezentanţii […]

Seminarul raional al bibliotecarilor în satul Chetroșica -Noua

  Joi, 24.03 2016 în localitatea Chetroșica-Nouă a avut loc seminarul raional al bibliotecarilor. La seminar au participat 45 bibliotecari din localitățile rurale ale raionului. Oaspeții seminarului au fost  prezentați de către Șeful Secției Raionale Cultura  Edineț D-na Angela Bazatin.   Reprezentanții OTP din teritoriu Stela Belitei și Argentina Ocrain au adus  informații despre activitatea OTP […]

Parteneriat eficient dintre poliţie şi societate

  Marţi, 22 martie curent, şeful adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei, Gheorghe Cavcaliuc, a participat la o şedinţă de lucru cu conducerea,  primariilor, consilierii şi şefii serviciilor desconcentrate din raionul Edineţ, convocată la Condiliul raional. Cu un cuvînt de salut s-a adresat celor prezenţi Iurii Garas, preşedintele raionului Edineţ. “Activitatea de astăzi vine din […]

Campionatul de şah al raionului Edineţ – 2016

În perioada 6 februarie – 20 martie curent, 13 şahişti au concurat în cadrul Campionatului de şah al raionului Edineţ. Turneul s-a desfăşurat cu suportul Consiliului raional Edineţ şi personal al preşedintelui raionului Iurii Garas. Partidele decisive s-au jucat duminică, 20 martie, la Centrul pentru Tineret Edineţ. După 12 runde de joc, campion al raionului […]

Concursul Zonal „Tinere Talente – 2016”, or. Cupcini

Pe data de 4 martie 2016 in incinta Scolii de Arte din oraşul Cupcini s-a desfaşurat Concursul  Zonal “Tinere Talente 2016”. Scopul acestui concurs a fost schimbul de experienţă între cadrele didactice din şcoli cu profil artistic şi promovarea  tinerelor talente in arta interpretativă. 70      elevi din localitaţile Chişinău, Drochia, Edineţ şi Cupcini au concurat […]

Program de Susţinere a Evenimentelor Cultural – Turistice „Pomul Vieţii”

În atenţia primarilor oraşelor, comunelor şi satelor din raionul Edineţ. Acest program are ca scop valorificarea tradiţiilor şi obiectivelor turistice, promovarea evenimentelor cultural – turistice locale şi poziţionarea Republicii Moldova ca destinaţie turistică pe plan local, regional şi internaţional prin sporirea vizibilităţii evenimentelor locale organizate ce au drept  scop valorificarea potenţialului turistic existent. Asistenţa financiară: […]

CONCURS DE GRANTURI.

În atenţia  primarilor oraşelor, comunelor şi satelor. Fondul de Investiţii Sociale din Moldova anunţă concurs de granturi comunităţilor rurale şi urbane pentru implementarea subproiectelor de infrastructură socială în raioanele de nord a Republicii. Mărimea granturilor acordate: –         Pînă la 50 mii Euro – localităţile rurale, –         Pînă la 75 mii Euro – localităţi urbane cu […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.