Recomandări privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Datele statistice relevă faptul că, infracţiunile comise în sfera relaţiilor familiale atestă o majorare, ceea ce la rîndul său, generează creşterea nivelului infracţional la general. O creştere esenţială a infracţiunilor în acest sens se atestă în perioada sărbătorilor care, de regulă, sunt sărbătorite în grupuri de persoane în locuri şi localuri publice, precum şi în […]

INFORMAŢIE privind problemele abordate de către cetăţeni în cadrul întâlnirii cu Ştefan Crigan, director general adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi Consultantul jurist Vladimir Ciobanu din 20 ianuarie 2015 în raionul Edineţ.

Primarii raionului Edineţ şi respectiv Şefii direcţiilor Consiliului raional Edineţ  pe parcursul întrunirii  au abordat problemele ce ţin de necesitatea modificării privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului şi Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente în special la compartimentul vînzării arendaşilor a terenurilor agricole cu drept de preemţiune, în cazurile înstrăinării de […]

Vizita în teritoriu a membrilor Guvernului

                                               Stimaţi cetăţeni, Conform orarului întîlnirilor membrilor Guvernului în teritoriu, şi prevederilor      Hot.Guvernului nr.78 din 12.02.2010 „Privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii”, la data de 20 ianuarie 2015 în raionul Edineţ se va afla Anatolie GHILAŞ , director general, Agenţia Relaţii Funciare […]

Fii vizibil în trafic!

Inspectoratul de Poliţie Edineț  în perioada din 15.12.2014 15.01.2015 desfășoară  în localităţile din raionul Edineț  activităţi de informare şi sensibilizare a populaţiei, pentru a proteja viața și sănătatea acestora, atunci când se află în stradă  pe timp de seară sau vizibilitate redusă,  distribuind  elemente reflectorizante.   La fel,  poliţiştii au explicat cetățenilor  importanţa şi modul […]

Mesaj de felicitare cu Hramul oraşului Edineţ

Mult stimaţi locuitori ai oraşului Edineţ . Cu ocazia sărbătorii Hramului oraşului Edineţ din numele Consiliului raional , Vă adresez cele mai sincere felicitări de multă sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorinţelor. La fiecare în parte belşug în casă , pîine pe masă, să vă bucuraţi de fiecare zi trăită, căci dumneavoastră sunteţi acei care reprezentaţi […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.