Conferinţa pedagogică

La data de 22 august 2014, s-a desfăşurat lucrările tradiţionala conferinţă a cadrelor didactice din raionul Edineţ. În deshiderea  lucrărilor conferinţei, un mesaj de felicitare a adresat către cadrele didactice din raion, Preşedintele raionului Viorel ALBU. Iar raportul învăţămîntului preşcolar a anilor de studii 2013 – 2014 a  fost prezentat de către Şef Direcţie Învăţămînt […]

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.