Reguli de securitate electrică

Energia electrică pune în funcţiune totul din jurul nostru – începând de la fierul de călcat şi terminând cu trenurile electrice. Este lumina din casa noastră. Datorită ei funcţionează calculatorul şi televizorul, frigiderul şi maşina de spălat. Trenurile electrice transportă pasagerii şi marfa la distanţe mari. Energia electrică pune în mişcare dispozitivele şi strungurile de la uzine.

Energia electrică poate fi periculoasă dacă nu respectăm regulile simple de manipulare.

În viaţa de zi cu zi, fiind înconjurat de instalaţiile electrice, omul poate fi expus la câmpul electromagnetic sau la contact direct cu părţile conductoare aflate sub tensiune. Ca urmare a trecerii curentului electric printr-un organism viu s-ar putea produce dereglări ale funcţiilor lui vitale.

Trecerea curentului electric prin corpul uman, poate exercita acţiune biologică, termică, mecanică şi chimică. Efectul biologic al curentului electric are capacitatea de a irita şi excita ţesuturile organismului, termic – capacitatea de a provoca arsuri corpului, mecanic – duce la defalcarea ţesuturilor şi chimic – la electroliza sângelui.

10 “Nu” care ne vor păzi de acţiunea negativă a curentului electric asupra corpului omenesc:

Nu scoate ştecherul din priză trăgând de cablu;

Nu atinge firele aparatelor electrice cu mâinile umede;

Nu utiliza aparatele electrice deteriorate;

 Nu te apropia de conductoarele ce atârnă suspect, rupte sau aflate la sol;

 Nu pătrunde şi nici nu te apropia de substaţiile electrice;

 Nu arunca nimic pe instalaţiile electrice;

 Nu te apropia de arbore, dacă ai observat pe el vre-un conductor electric rupt;

Nu te urca pe pilonii liniilor electrice aeriene;

Nu te juca în apropierea instalaţiilor electrice;

 Nu te urca pe acoperişurile caselor şi clădirilor, deasupra cărora trec liniile electrice.

Ca regulă, pe instalaţiile electrice sunt plasate semne speciale de avertizare sau indicatoare respective. Toate aceste indicatoare avertizează oamenii despre pericolul de electrocutare, şi de aceea ele nu se ignoră, nu se scot şi mai mult decât atât nu se rup.

Înainte de a ieşi din casă sau din odaie, în mod obligatoriu trebuie de deconectat televizorul, casetofonul, fierul de călcat şi alte electrocasnice.

Nu utilizaţi întrerupătoare, prize electrice, furci de decuplare, butoanele soneriilor cu capace deteriorate, precum şi aparate electrocasnice cu cablurile răsucite, deteriorate şi carbonizate. Este foarte periculos!

Nu vă apropiaţi de conductoarele ce atârnă suspect, rupte sau aflate la sol. Puteţi  fi loviţi  de tensiunea “de pas”.  În jurul conductorului de înaltă tensiune pe suprafaţa solului cu o rază de 8 metri se formează o zonă periculoasă, prin care trece curentul electric–o zona de tensiune “de pas”. Regulile de deplasare în zona tensiunii “de pas” :

  • Nu te apropia în fugă sau cu pas obişnuit de conductorul căzut sau de o persoană electrocutată la pământ!
  • Nu ridica tălpile la suprafaţa solului şi nu fă paşi mari! Se deplasează în felul următor: Călcâiul piciorului păşitor, fără a-l ridica de la pământ, se pune lângă vârful degetelor celuilalt picior.
  • Nu te apropia de obiectele metalice sau de accidentat până nu-l scoţi de sub acţiunea curentului electric.
  • E OBLIGATORIU cât mai curând posibil de a deconecta electricitatea prin intermediul comutatorului de alimentare, întrerupătorului, prin scoaterea ştecherului din priză, etc.

În cazul detectării unui cablu atârnat, rupt sau aflat la sol, sau în cazul detectării uşilor şi luminătorilor deschise, precum şi pilonilor deterioraţi e necesar imediat de anunţat despre acest fapt unitatea locală de furnizare a energiei electrice.

Nu pătrundeţi şi nici nu vă apropiaţi de substaţiile electrice.

Cazuri de pătrundere a copiilor în staţiile de transformatoare, cu părerea de rău, sunt tot mai frecvente. Curiozitatea copiilor îi aduce pe patul de spital, la invaliditate sau la rezultate şi mai grave. Nu intraţi pe teritoriul şi în încăperile substaţiilor reţelelor electrice. Nu deschideţi uşile substaţiilor electrice şi nu pătrundeţi după îngrădiri şi bariere. Acest lucru poate duce la consecinţe tragice.

Nu urcaţi pe pilonii liniilor electrice aeriene,.

Nu aruncaţi nimic pe fire şi pe instalaţii electrice.

Se interzice a arunca sârme şi diverse obiecte pe cabluri, a lansa zmeul de hârtie în apropierea firelor electrice, a organiza jocuri în preajma liniilor aeriene, a sparge izolatoarele, a deschide panourile electrice şi panourile de distribuţie de intrare, amplasate pe palierele scărilor.

Pentru a evita cazurile accidentare de electrocutare, este necesar ca fiecare persoană să conştientizeze despre pericolul pe care–l poate produce curentul electric, ferm şi constant să cunoască şi să aplice cu stricteţe  fie la muncă, la şcoală, acasă şi în stradă normele securităţii electrice!

Inginer-inspector IET Edineţ  Pîslari Irina

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.